Početna Novosti Aukcije prodaja Kontakt
DERBY ZAGREB - GOLDEN 50 - DIO I

Aukcija završava 12.10.2021. od 19 h po 3 goluba zajedno u intervalima od 15 min. Ukoliko je golub bidovan u zadnjih 5 minuta, aukcija se produžuje za još 5 minuta.                                           

 Naknadni troškovi i transport ;                                                                                                                                                Na postignutu cijenu obračunava se državni porez (pdv 25%) koju plaća kupac goluba.Cijenu se obavezno plaća u roku od 5 radnih dana na račun Lexman team od završetka aukcije u protivnom lažni kupac će se legalno kazniti a golub će se ponuditi drugom kupcu.

Navedeni spol goluba je pretpostavka, nije garancija

GOLUBOVI

1. DV-03801-21-113

Trajanje 1634066700

TEAM SYLT - HALLMANN

2. NL-21-1443123

Trajanje 1634065200

TEAM DALMOLEN - VAN VEEN

3. PL-0231-21-8940

Trajanje 1634065200

MAZIARZ PIGEONS

4. BE-21-2041813

Trajanje 1634066100

MAZURY OLR

5. CRO-21-23824

Trajanje 1634066100

ZORAN PROSENICA

6. DV-21-44900

Trajanje 1634066400

TREPTE,ARNDT- MARCUS

7. POR-21-1172041

Trajanje 1634067600

PEDRO PORTO C

8. DV-08694-21-1802

Trajanje 1634067000

HERALD BELOW

9. DV-0755-21-567

Trajanje 1634067000

TEAM RATSCH

10. CRO-21-30407

Trajanje 1634068200

TEAM HL & JASMINA LEDINSKI

11. NL-21-1035327

Trajanje 1634068500

LARRY ALLADO

12. DV-0825-21-687

Trajanje 1634068500

TEAM KLAUS - STEINHOF

13. NL-21-1052827

Trajanje 1634068800

VISSER-MEIJBOOM

14. DV-01777-21-354

Trajanje 1634070300

ZG HELIOS

15. DV-05425-21-1008

Trajanje 1634069400

TEAM SCHWARM-WIESNET-SCHLENK

16. CRO-21-01417

Trajanje 1634070000

TEAM OPAČAK

17. CRO-21-17033

Trajanje 1634069700

ANTE STOJAK

18. DV-07039-21-773

Trajanje 1634069700

BERNHARD KLUEBER

19. CRO-21-12970

Trajanje 1634071500

VINKO BREKALO

20. DV-01342-21-1320

Trajanje 1634071200

JOEKEL SKYLIGHTS-TEAM LUMEN

21. CRO-21-15344

Trajanje 1634070600

ZEMO-KI-TEAM

22. DV-2618-21-1921

Trajanje 1634072700

KARL-HEINZ WICHERT-TEAM A

23. NL-21-1659154

Trajanje 1634071500

TEAM ANGRY BIRDS

24. DV-04465-21-839

Trajanje 1634071500

SG SCHMIDT-SOMMER

25. SLO-112-3046

Trajanje 1634072400

ROBERT VELIKONJA

26. A-204-21-595

Trajanje 1634072400

GERNOT EDER

27. PL-0231-21-8108

Trajanje 1634073000

MAZIARZ RACING TEAM