Početna Novosti Aukcije prodaja Kontakt
DERBY ZAGREB "SUPER 600 " - DIO III

Aukcija završava 28.10.2021. od 19 h po 3 goluba zajedno u intervalima od 15 min. Ukoliko je golub bidovan u zadnjih 5 minuta, aukcija se produžuje za još 5 minuta.                                           

 Naknadni troškovi i transport ;                                                                                                                                                Na postignutu cijenu obračunava se državni porez (pdv 25%) koju plaća kupac goluba.Cijenu se obavezno plaća u roku od 5 radnih dana na račun Lexman team od završetka aukcije u protivnom lažni kupac će se legalno kazniti a golub će se ponuditi drugom kupcu.

Navedeni spol goluba je pretpostavka, nije garancija

GOLUBOVI

1. DV-21-041849

Trajanje 1635447600

TEAM STAFFEL & WESCH

2. CRO-21-17026

Trajanje 1635447600

MARIO ĐURIĆ

3. CRO-21-03076

Trajanje 1635447600

FRANJO RISEK

4. PL-01-21-5102

Trajanje 1635448500

LAGGER

5. SLO-115-21-726

Trajanje 1635448500

MILAN MIRNIK

6. NL-21-1659142

Trajanje 1635448500

TEAM ANGRY BIRDS

7. A-609-21-70

Trajanje 1635449400

MARCO GRATZER

8. DV-01342-21-1367

Trajanje 1635449400

JOEKEL SKYLIGHTS-TEAM LUMEN

9. DV-05895-21-1759

Trajanje 1635449700

BERNHARD KLUEBER

10. CRO-21-03013

Trajanje 1635450300

FRANJO RISEK

11. A-602-21-654

Trajanje 1635450300

ALFRED STEINER

12. DV-04465-21-830

Trajanje 1635450300

SG SCHMIDT-SOMMER

13. CRO-2021-35667

Trajanje 1635451200

TEAM MB

14. DV-2618-21-1936

Trajanje 1635451200

KARL-HEINZ WICHERT

15. DAN-237-21-0303

Trajanje 1635451500

TEAM GERT + ROCKY

16. DV-0825-21-693

Trajanje 1635452700

TEAM KLAUS - STEINHOF

17. BE-21-5035443

Trajanje 1635452100

TOM NOUWEN

18. NL-21-2121729

Trajanje 1635452100

COMBINATION HOEFNAGELS-BEENS

19. DV-06723-21-1362

Trajanje 1635454200

DIETER SIEBERT

20. DV-06496-21-927

Trajanje 1635453000

PETER STANKOV

21. ZW-21-134

Trajanje 1635453600

AFRICAN WARRIOR LOFTS

22. CRO-21-12520

Trajanje 1635453900

EMANUEL ČIBARIĆ

23. CRO-21-07110

Trajanje 1635453900

MARINKO SUČIĆ

24. A-612-21-512

Trajanje 1635453900

SCHUSTER SIGI

25. CH-21-7881

Trajanje 1635454800

ADAM SCHAFEITEL

26. CRO-21-13880

Trajanje 1635454800

EMANUEL ČIBARIĆ

27. DV-21-41605

Trajanje 1635454800

JOEKEL SKYLIGHTS-TEAM LUMEN

28. DV-08897-21-1525

Trajanje 1635455700

SG STEFFL

29. DV-09445-21-213

Trajanje 1635456000

TEAM OSTSEEFIHGTER

30. PL-0450-21-310

Trajanje 1635455700

KIELBASA ANDRZEJ

31. SLO-101-21-2836

Trajanje 1635456600

ŠIBELJA JADRAN

32. SLO-116-21-190

Trajanje 1635456600

ALOJZ LEKŠE

33. CRO-21-23402

Trajanje 1635456600

CVIJA TOMISLAV

34. DV-03970-21-217

Trajanje 1635457800

HEIDEMANN + WINTER

35. DV-08897-21-1529

Trajanje 1635458400

SG STEFFL

36. ZW-21-113

Trajanje 1635457800

AFRICAN WARRIOR LOFTS

37. DV-05425-21-1012

Trajanje 1635458400

TEAM SCHWARM-WIESNET-SCHLENK

38. CZ-0334-21-6

Trajanje 1635458400

TALENT QUATRO

39. PL-0231-21-8081

Trajanje 1635458700

MAZIARZ RACING TEAM

40. SLO-116-21-0177

Trajanje 1635459300

ALOJZ LEKŠE

41. DV-05136-21-414

Trajanje 1635459300

GOETZ GUENTER

42. NL-21-1623352

Trajanje 1635459300

AREND VISSER

43. SLO-107-8694

Trajanje 1635460200

MIHA SOVIČ TEAM B

44. AUS-612-21-508

Trajanje 1635460200

SCHUSTER SIGI

45. AUS-201-21-600

Trajanje 1635460200

TEAM GASSER/ WALDER