Početna Novosti Aukcije prodaja Kontakt
DIETER SIEBERT+CHEN YUE OLR SPECIAL

Aukcija završava 14.12.2023. od 19 h po 3 goluba zajedno u intervalima od 15 min. Ukoliko je golub bidovan u zadnjih 5 minuta, aukcija se produžuje za još 5 minuta.                                           

Naknadni troškovi i transport ; Na postignutu cijenu obračunava se državni porez (pdv 25%) koju plaća kupac goluba. Postignuta cijena na aukciji + PDV se obavezno plaća na račun Lexman Team. Lažni kupci će se legalno kazniti a golub će se ponuditi drugom kupcu. Transport goluba organizira i plaća kupac. Golubovi su kod nas u Hrvatskoj u Zagrebu. Navedeni spol goluba je pretpostavka, nije garancija.


GOLUBOVI

1. CHN-11-22-21404

Trajanje 1702584000

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

2. CHN-11-22-21427

Trajanje 1702584900

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

3. CHN-11-22-71297

Trajanje 1702585800

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

4. CHN-11-22-83788

Trajanje 1702586100

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

5. DV-21-40052

Trajanje 1702586700

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

6. DV-3684-23-145

Trajanje 1702586700

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

7. DV-3684-23-176

Trajanje 1702586700

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

8. DV-3684-23-187

Trajanje 1702587600

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

9. DV-3684-23-188

Trajanje 1702587900

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

10. DV-06723-23-55

Trajanje 1702587600

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

11. DV-6723-23-15

Trajanje 1702588500

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

12. DV-6723-23-46

Trajanje 1702588500

DIETER SIEBERT + CHEN YUE

13. DV-6723-23-47

Trajanje 1702588500

DIETER SIEBERT + CHEN YUE