Početna Novosti Aukcije prodaja Kontakt

Povratak sa 2. puta oko Europe

2021-03-30

Imali smo ponovo fantastičan put oko EUROPE te smo se vratili sa 320 novih beba...Puno novih golubara...novih šampiona...biti će to super utrka. Sada je u golubarniku oko 600 ptica...Ovo je snimak sa dolaska na ALEJU BREZA, DERBY ZAGREB FARMU. Uživajte...