Početna Novosti Aukcije prodaja Kontakt
PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA DERBY ZAGREB 2024
SEZONA 2024.

DERBY ZAGREB 2024. CROATIA

SUDJELUJE SE PO PRAVILIMA I UVJETIMA FCI GRANDPRIX MUNDIAL

I PO UVJETIMA OLR WORLD LEAGUE

-sa krajnjim ciljem, prodaja golubova putem aukcije da im se postigne što veća vrijednost kao i njihovim potomcima u daljnjem uzgoju.

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA

I ORGANIZATOR                                                                                                                                                                                               

1. Derby Zagreb 2024 je sudjelovanje uzgajivača golubova listonoša organizirana od strane Lexman team d.o.o.-Tihomir Lekić , pošta;10370 Dugo Selo, Hrebinec, Hrebinečka cesta 30, tel: 091-2047254, email; lexmanteam@gmail.com.                                                                                   

2. Golubarnik za trening, školovanje i testiranje mladih golubova smješten je na adresi Hrebinec, Hrebinečka cesta br. 30, ( 5 km od centra Dugog Sela, odnosno 20 km od centra Zagreba ), Hrvatska.                                                                                                                                     

3. Golubarnik stručno osoblje je sam organizator Tihomir Lekić                                                                                                               

4. Veterinar na dužnosti je dr. Goran Grafina, tel:0993101915.                                                                                                                     

5. Sudjelovanje u programu Derby Zagreb 2024. uvjetovano je sa PRIHVAĆANJEM pravila i uvjeta sudjelovanja Derby Zagreb 2024. i prihvaćanjem odluka organizatora.

II GOLUBOVI
1. Golubovi se moraju dostaviti u periodu od 01.03.2024.- 15.05.2024. godine. Svaki sudionik može dostaviti neograničen broj golubova, sve dok se golubarnik ne popuni po sistemu „prvi došao - prvi prihvaćen“. Golubarnik ima kapacitet 2050 golubova. Adresa na koju se golubovi dostavljaju je; Hrebinec, Hrebinečka cesta br. 30, Hrvatska. Nakon 15.05. 2024. god. golubovi se više ne primaju.
2. Nakon 15.06. 2024. objavit će se lista svih zaprimljenih golubova, koja će biti objavljena na službenoj web stranici.
3. Svi golubovi moraju biti prstenovani sa 2024. godine pravovaljanim prstenom.
4. Svi golubovi moraju biti dostavljeni u odgovarajućem zdravstvenom stanju i cijepljeni protiv paramixovirusa, barem 10 dana prije dolaska. Ako to nije urađeno organizator ima pravo odbiti goluba.
5. Organizator savjetuje da se golubovi donesu minimum 5 tjedana stari.
6. Golubovi moraju biti dostavljeni sa vlasničkom karticom. Pedigre goluba mora se dostaviti najkasnije do finala, u protivnom vlasniku goluba odbija se vrijednost od prodaje goluba, sve ostale vrijednosti postignute tokom sezone,te organizator zadržava cijelu vrijednost.
Golubovi bez vlasničke kartice biti će odbijeni od organizatora.
7. Sa dostavljeni i zaprimljenim golubovima upravlja samo organizator.
8. Svi dostavljeni golubovi biti će prstenovani sa čip-elektorskim prstenovima najkasnije do 31.07.2024.godine.
9. Ukoliko se golub izgubi oko golubarnika, na treningu ili na nekom testu organizator nije dužan nikakvu naknadu uzgajivaču koji je prijavio goluba. Svi golubovi koji se kasno vrate sa treninga ili testa biti će u zasebnom karantenskom boksu, dok se ne utvrdi da je golub zdrav da se vrati u glavno jato. Ti golubovi neće dobiti poseban tretman treninga, nego moraju slijediti program ostalih golubova. 
10. Za golubove se brine organizator sa svojim timom sa najboljom namjerom i ciljem za što bolje postignuća i zdravlje golubova.
11. Za vrijeme trajanja Derby Zagreb 2024. organizator neće imati u istom golubarniku nikakvih drugih stranih golubova, nego će samo golubovi sudionika-uzgajivača biti prisutni.

III UVJETI SUDJELOVANJA 
1. Zaprimanje golubova započinje 01.03.2024. a završava 15.05.2024.
2. CIJENA PO GOLUBU IZNOSI 100,00-€ . ZA SVAKIH 5 GOLUBOVA OD ISTOG sudionika  DOBIVA SE PO 1 GOLUB BESPLATNO. Organizator zadržava pravo naplate za prijevoz golubova do golubarnika.
3. Ukoliko uplata za goluba nije izvršena i registrirana do 15.06.2024. godine, a drugačije nije dogovoreno sa uzgajivačem, taj golub se uklanja iz golubarnika i nema pravo sudjelovanja u daljnjem programu.
4. Ukoliko se golub izgubi, ugine od neke bolesti ili zadobije neke ozljede uzgajivaču se ne vraća uplaćeni novac za sudjelovanje. 
5. Nadopuna uvjeta sudjelovanja uvijek je moguća od organizatora, pod uvjetom da se organizator brine o zdravlju i dobrobiti golubova.
6. Pod uvjetom da se stvore neki loši uvjeti na koje organizator ne može utjecati (vremenske nepogode ili neke državne zabrane i sl.) organizator ima pravo da ponovi ili poništi sezonu Derby Zagreb 2024.
7. Ukoliko je uzgajivaču njegov golub zaprimljen u golubarnik Lexman teama, to znači da je uzgajivač suglasan sa svim pravilima i uvjetima sudjelovanja

                                                                                                                                                                                

8. Rezervacija za sudjelovanje golubova u sezoni 2024. provodi se na sljedeći način:                                                                                 

Uzgajivač se mora registrirati na našoj službenoj web stranici (www.lexmanteam.com) te pod "Prijave za sudjelovanje" prijaviti određeni broj golubova sa kojima želi sudjelovati te ispuniti potrebne podatke. Nakon prijave potrebno je uplatiti na naš službeni žiro račun Lexman Team, IBAN; HR4023600001102957938, polovicu tj 50 % cjelokupnog iznosa sudjelovanja. Ukoliko 50 % iznosa nije uplaćeno rezervacija neće biti pravovaljana. Ukoliko uzgajivač odustane od rezervacije organizator ima pravo da zadrži uplaćeni iznos.

IV PODJELA VRIJEDNOSTI GOLUBOVA ZA POSTIGNUTE REZULTATE 
1. U slučaju da je program sezone 2024. prekinut i ne može se nastaviti, sav novac uplaćen za sudjelovanje biti će vraćen uzgajivačima umanjen za trošak koji se je već stvorio do dana prekida. Svi golubovi prisutni u tom trenutku biti će prodani putem aukcije na službenoj web stranici organizatora. U tom slučaju 50% od prodanog iznosa ide uzgajivaču, umanjeno za porez i 50% pripada organizatoru.
2. Organizator nije odgovoran za način na koji će podijeliti vrijednosti golubova za postignute rezultate te ga se za to ne može kazniti na bilo koji način, ali je dužan ispoštovati sve postavljene vrijednosti koje će se obračunati nakon internet-aukcije svih golubova, ukoliko drugačije nije dogovoreno.
3. Sve ukupan iznos vrijednosti golubova za postignute rezultate baziran je na aktivnih 1500 golubova te ukupno iznosi 50.000-€. Iznos vrijednosti može se umanjiti ili povećati razmjerno broju golubova koji sudjeluju u programu.
4. Točan iznos vrijednosti te njegova raspodjela po kategorijama biti će objavljena najkasnije do 15.06.2024.god.
5. Za najbolje golubove uzgajivači će biti obavješteni osobno od organizatora. 
6. Sva 3 najbolja goluba u svim kategorijama dobiti će diplome na dan finalnog testa i odgovarajuće medalje od Svjetske organizacije- FCI.
7. Sve postignute vrijednosti golubova biti će plaćene u eurima nakon završne aukcije putem bankovne transakcije. Organizator ima pravo da uzgajivačima i ostalim sudionicima aukcije napravi konačni obračun nakon završne internet-aukcije za sve prodane i kupljene golubove te ispostavi jedan račun. Kod isplate vrijednosti uzgajivačima, organizator ima pravo da zatraži ispunjavanje potrebne dokumentacije za isplatu te sklapanje ugovora o posredovanju za prodaju golubova. Tek nakon ispunjavanja potrebne dokumentacije organizator će izvršiti isplatu na bankovni račun uzgajivača.

8.Sredstva od uplate za sudjelovanje pokrivat će sve troškove hrane, veterinarske njege, treninga, školovanja, testiranja, troškove zaposlenika Lexman team, sve troškove održavanja farme i golubarnika. Uzgajivači nemaju nikakvih drugih troškova.

V TRENING PROGRAM – AS GOLUB – HOT SPOT - FINALE 
1. FCI FINALE  održat će se iz grada Hejokurt Mađarska, (420 km). U slučaju da vremenski uvjeti ili neki drugi objektivni razlozi ne dozvoljavaju puštanje golubova te održavanje finala iz tog mjesta, organizator ima pravo da pomakne datum, mjesto te udaljenost puštanja. Također ako vremenske neprilike ne dozvoljavaju organizatoru da provede trening program po planu, organizator ima pravo da promjeni udaljenost, mjesto i datum puštanja da obezbjedi što sigurnije uvjete za golubove. 
2. Golubovi su trenirani sa 10 kraćih ( 10-80 km) te 4 službena treninga, 110, 185, 240, 307 km tzv. Hot spot treninga (4 „As golub HOT SPOTA“) nakon kojih je finale sa 420 km. Prvi službeni trening (1.“As golub -HOT SPOT“) održat će se 13.08.2024. god.
3. Golubovi na “ Hot spot treninzima i finalu transportirani su i pušteni zasebno od bilo kojih drugih treninga i golubova izvan golubarnika organizatora.
4. Postignuća golubova na svakom „As golub-Hot spotu“ te finalu biti će objavljeni na službenoj web stranici. Sva puštanja i dolasci golubova sa treninga i finala biti će snimana kamerama i CCTV sistemom te objavljena na službenoj web stranici.
5. Datum  FCI FINALA  je 14.09.2024. godine. Organizator ima pravo da pod određenim uvjetima promijeni mjesto i dan puštanja.
6. Finale završavaju u 20,00 h idući dan nakon puštanja, te se istovremeno zatvara i As lista golubova.
7. Vrijeme puštanja ovisi o vremenskim uvjetima te prognozi vremena toga dana.
8. U vrijeme pakiranja golubova za finale, odabrani veterinar na dužnosti, ima pravo odbiti goluba da, sudjeluje, ukoliko taj golub pokazuje znakove bolesti ili bilo kakvih ozljeda koje bi ga onemogućile da dosljedno sudjeluje. Veterinarska odluka ne može se pobiti. 
9. Svi golubovi na pakiranju za finale FCI  biti će obilježeni odgovarajućim službenim žigom Svjetske organizacije FCI.
10. Lista pakiranih golubova za finale biti će objavljena na službenoj stranici prije nego su golubovi pušteni sa mjesta puštanja.
11. „As golub“ natjecanje izračunava se po Benzing OLR programu.

12. U slučaju da nakon finala od 420 km ostane više od 350 golubova, organizator ima pravo da organizira Super finale po slijedećim pravilima;                                                                                                                                      

Super finale može biti organizirano od 500-600 km udaljenosti.                                                                                                       

100 prvo prispjelih golubova te najboljih 20 As golubova sa Finala FCI  od 420 km neće sudjelovati u Super finalu nego idu direktno na aukciju- internet prodaju . Svi ostali golubovi mogu  sudjelovati u Super finalu ali samo po želji uzgajivača. Samo vlasnik-uzgajivač može potvrditi sudjelovanje u Super finalu za svoje golubove. Sudjelovanje u Super finalu podjeljeno je na sljedeči način ; Za sudjelovanje u vrijednostima golubova svaki uzgajivač potreban je uplatiti 50 € po golubu. Ukoliko uzgajivač ne želi sudjelovati u vrijednostima a želi poslati goluba na Super finale, to se može učiniti o trošku organizatora.Ostali golubovi koji ne idu na Super finalnu utrku idu direktno na prodaju putem aukcije. Za najbolje golubove u Super finalu organizator će podijeliti trofeje, a glavna svrha održavanja Super finala je još veće testiranje golubova te postignuće veće vrijednosti tj. cijene goluba na aukciji ! Golubovi koji se nisu pokazali najbolji u finalu od 420 km imat će još jednu priliku da pokažu svoju vrijednost na još većoj udaljenosti !  

VI PRODAJA-AUKCIJA
1. Svi golubovi biti će aukcionirani putem naše web stranice
2. 50% od postignute vrijednosti iznosa aukcije pripada organizatoru a 50% ide uzgajivaču, umanjeno za 10 € za izradu slike goluba.

3. Kupac goluba plaća 25% pdv-a na postignutu cijenu goluba na aukciji.

4. Ako se slučajno pojave problemi na dan on line (web) aukcije, koji su izvan naše kontrole, a pojave se unutar 30 min. do zatvaranja aukcije, on line ( web ) aukcija biti će produžena za narednih 30 minuta.

5. U slučaju da golub nije prodan putem web-aukcije, te nije postigao traženu cijenu, uzgajivač ima pravo da u roku od 7 dana uzme nazad svojeg goluba, u protivnom golub postaje vlasništvo Lexman teama. 

6. Sve vrijednosti golubova postignute na aukciji mogu se rasporediti sukladno željama uzgajivača te prema dogovoru sa organizatorom. Vrijednosti se umanje ili povećaju za kupnju drugih golubova od istog ili tuđeg uzgajivača ili se umanje za vrijednosti testiranja mladih golubova u idućoj sezoni.                                                                                                                                                                                                      

* Mjesec dana ( 30 dana) nakon završetka web- internet aukcije na stranicama Lexman teama uzgajivač je plaćen 50% od postignute cijene aukcioniranog goluba. U slučaju da prođe mjesec dana a da kupac aukcioniranog goluba još nije platio postignutu cijenu, prodaja tog goluba biti će poništena te će se isti golub ponovno aukcionirati na web stranici. U tom slučaju uzgajivač neće dobiti 50% od postignute aukcije prvog puta, nego će dobiti 50% od postignute aukcije drugog puta, podrazumijevajući da je golub isplaćen od novog kupca. Ako se ponovo pojave problemi u isplati istog goluba organizator će sa uzgajivačem postići dogovor.*
Radujemo se zajedničkom druženju te Vam želimo puno zadovoljstva i sreće.
GLAVNI PROGRAM DERBY ZAGREB 2024.
1. As golub -HOT SPOT -10.08.2024.( Nedjelja) Zalakomar, Mađarska - 110 km
2. As golub -HOT SPOT  - 17.08.2024.(Nedjelja) Siofok, Mađarska - 185 km
3. As golub- HOT SPOT - 24.08.2024. (Nedjelja) Pentela, Mađarska - 240 km
4. As golub SEMIFINALE - 31.08.2024.(Nedjelja) Ceglid, Mađarska - 307 km
5. FCI FINALE - 17.09.2024. (Nedjelja) Hejokurt, Mađarska - 420 km

6. Super finale ( opcija 500-600 km ) -01.10.2024.

Organizator zadržava pravo da također organizira kategoriju za izbor najljepših golubova. U tom slučaju organizator će organizirati izložbu istih te nagraditi najljepše golubove prema svojim mogućnostima.
Zahvaljujemo Vam na povjerenju. 
Sve informacije i rezervacije molim zvati na tel: +38591-2047254, email: lexmanteam@gmail.com facebook inbox; Tihomir Lekić
Organizator i vlasnik Derby Zagreb
Tihomir Lekić-Lexman team d.o.o.